Знання підтримані досвідом - стажування і практика

В нашому університеті ми навчаємо спеціалістів, яких потребує економіка та ринок праці. Ми це усвідомлюємо, тому що співпрацюємо з потентатами. У нашому вузі функціонує винятковий в масштабі країни консультаційно-дорадчий орган, яким є Конвент Краківської гірничо-металургійної академії. В склад Конвенту входять представники влади, в тому числі воєводських правлінь та менеджери провідних підприємств. Це дуже важливий дорадчий орган вузу, а засідання, що відбуваються двічі на рік є платформою обміну досвідом через злиття вищої освіти з промисловістю та самоврядуванням. Стосунки з середовищем економіки і керівництвом самоврядування дозволяє нам невпинно пристосовувати програму навчання до потреб ринку.

Ми розуміємо, що практичні заняття у вигляді лабораторій та стажування є невід'ємним елементом освіти майбутнього інженера. Навчальні плани побудовані таким чином, щоб студенти крім традиційної форми навчання, якими є лекції, реалізували ряд лабораторних та проектних робіт. Розуміння вимог, які ставлять освіті технічні предмети у великій мірі базуються на широкому спектрі аналізу, вимірювань і досліджень. Це спонукає нас постійно удосконалювати лабораторно-дослідну базу, щоб була комфортабельна та сучасна. Університет може пишатись вражаючою базою більш ніж 400 навчальних лабораторій.
Крім лабораторних занять в університеті проводяться практики та професійні стажування у компаніях та підприємствах. Саме там отриманні знання верифікуються та перероджуються в досвід роботи на реальних виробничих лініях і в лабораторіях. Підтвердженням цього є зростаюче число підписаних угод про співробітництво з промисловим сектором економіки. Нашими партнерами є між іншим: Microsoft, Google, Motorola, IBM, Comarch, Delphi, PGNiG, Lotos, Siemens, KGHM, RWE.

Найздібнішим студентам надається можливість проходити престижне стажування в найкращих вузах світу. Студенти в рамках циклічних програм, організованих у співпраці з Міністерством науки і вищої освіти мають змогу навчатись в Каліфорніі в Стандфордському університеті і здобувати знання на високому рівні. Для тих, кому другий ступінь навчання недостатній, наш університет пропонує широкий вибір післядипломної освіти. Заняття проводять професійні кадри, котрі переважно є працівниками компаній, які переказують потрібні і практичні знання в данній галузі.
Крім дидактичних занять університет організує дискусійні панелі з представниками промислової сфери та видатними науковцями. Такі панелі є досконалим місцем обміну теоретичих знань з практичними навичками між академічним і професійним обшаром.