Лабораторії та обладнання

Показником рівня розвитку наших лабораторій є місце публікації результатів досліджень. Ефекти дослідних робіт друкуються в кращих журналах світу. Крім науково-дослідних лабораторій в академії функціонують також технологічно-наукові лабораторії, що надають послуги. Для дидактичних цілей призначено понад 680 лабораторних приміщень.
Університет має сучасну науково-дослідну апаратуру. Зокрема найпотужніші в Європі мікроскопи для дослідження структури металів, розривна випробувальна машина для визначення механічних властивостей гірських порід, що використовується в добувній галузі, електронні мікроскопи, апаратура для комплексних досліджень твердих тіл та їх поверхні, мас-спектрометри, численні пристрої для досліджень навколишнього середовища і т.п.


У 2011 році академія була обладнана одним з трьох найпотужніших на світі мікроскопів нової генерації - аналітичним електронним мікроскопом (S)TEM FEI TitanCubed G- 2 60-300. Розвиток досліджень над технологіями матеріалів а також нанотехнологіями у співробітництві з іншими зовнішніми суб'єктами - це мета Академічного центру матеріалів і нанотехнології. Центр місить 15 науково-дослідних лабораторій, обладнаних технологічно-вимірювальним устаткуванням, в тому числі пристроями для нанотехнології та нанoдіагностики матеріалу, що працють в приміщеннях особливо чистої атмосфери, так звані «clean room».

Крім того в університеті функціонує Академічний комп'ютерний центр «CYFRONET» з потужними суперкомп'ютерами. Одним з найважливіших є «Zeus», зарахований до 100 найпотужніших комп'ютерів світу. У добу інформаційного суспільства варто підкреслити, що саме в нашій академії знаходиться один з найбільших і найважливіших вузлів польського сегменту загальносвітової мережі Інтернет. «Cyfronet» бере участь у проекті світової комп'ютерної системи «LHC-Computing Grid», а даний момент займається грід-обчисленнями для енергетики.

Наукові дослідження в університеті підтримуються Головною бібліотекою, яка охоплює також мережу факультетних бібліотек з багатим запасом книжок і журналів, доступних в електронній версії в університетцькій комп'ютерній системі.


Перелік апаратури знаходиться в мережевому каталозі науково-дослідної апаратури і досліднцьких пунктів. Він містить основні відомості про обладнання і устаткування, яке знаходиться в окремих підрозділах університету.