Реалізація, патентування, ліцензування

Інноваційний потенціал академії проявляється в інтелектуальній власності, що охоплює патенти, товарні знаки, корисні моделі та винахідницькі проекти. Для того, щоб створити механізми, що будуть активізувати та зміцнювати передачу інноваційних технологій та наукового потенціалу з університету в зовнішні установи, засновано Центр трансферу технологій.